Обсуждения

1
Ребята, обязательно сравните их с Ultrasone HFI-580. На мой взгляд Ultrasone намного лучше, а цена таже (есть за 5900)